Trīsstūri

Perimetrs trijstūra
P = a + b + c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra pusperimetrs
p = (a + b + c) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kosinusu teorēma
c^2 = a^2 + b^2  - 2ab cos(α)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sinusu teorēma
a / sin(A) = b / sin(B)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sinusu teorēma
a / sin(A) = 2 R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Teorēma par bisektrisi
m / n  = b / c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra bisektrise
l = saknis(bc - mn)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra mediānas garums
m_a = 1/2 saknis(2 (b^2 + c^2) - a^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = S / p
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
R = abc / 4S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pitagora teorēma
c^2 = a^2 + b^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnleņķa trijstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = (a + b - c) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnleņķa trijstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
R = c / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trīsstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
R = a saknis(3) / 3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trīsstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = a saknis(3) / 6
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =