Laukums

Trijstūra laukums: mala un augstums
S = 1/2 ah
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra laukuma formula pa divām malām un leņķi starp tiem
S = 1/2 ab sin(C)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra laukuma formula pa trijām malām (Hērona formula)
S =saknis(p(p-a)(p-b)(p-c))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra laukuma formula pa trijām malām un ievilktās riņķa līnijas rādiuss
S = p r
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trijstūra laukuma formula pa trijām malām un apvilktās riņķa līnijas rādiuss
S = a b c / (4 R)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnleņķa trijstūris: laukuma formula
S = 1/2 ab
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trijstūra laukums
S = a^2 saknis(3) / 4
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāta laukuma formula pa malas garumu
S = a^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāta laukuma formula pa diagonāles garumu
S = 1/2 d^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra laukums
S = ab
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra laukums pa diagonāles garumu
S = 1/2 d^2 sin(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Paralelograma laukuma formula pa malas garumu un augstumu
S = ah
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Paralelograma laukuma formula pa divām malām un leņķi starp tiem
S = ab sin(α)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Paralelograma laukuma formula pa diagonālēm un leņķi starp tiem
S = 1/2 d1 * d2 sin(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Romba laukuma formula pa malas garumu un leņķi
S = a^2 sin(α)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Romba laukuma formula pa diagonālēm
S = d1 * d2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Četrstūris: ievilktās riņķa laukums
S = saknis((p-a)(p-b)(p-c)(p-d))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trapeces laukuma formula
S = (a+b) h / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trapeces laukums: viduslīnija
S = mh
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ievilkts regulārs daudzstūris: laukums
S = 1/2 R^2 n sin(360 / n)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs daudzstūris: laukums
S = n a r / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trijstūra laukums: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 3 saknis(3) R^2 / 4
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trijstūra laukums: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 3 saknis(3) r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādmalu trijstūra laukums: augstums
S =saknis(3) h^2 / 3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāta laukums: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 2 R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāta laukums: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 4 r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs daudzstūris: laukums
S = 3 saknis(3) a^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāra sešstūra laukums: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 3 saknis(3) R^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāra sešstūra laukums: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
S = 2 saknis(3) r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa laukums
S = π * R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa sektora laukums
S = R l / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa sektora laukums: leņķis
S = π * R^2 * α / 360
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mazāka riņķa segmenta laukums
S = π * R^2 * α / 360 - S_ΔAOB
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lielāka riņķa segmenta laukums
S = π * R^2 * α / 360 + S_ΔAOB
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa segmenta laukums
S =  R^2 /2 (π α / 180 - sin(α))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =