Dažādi

Saliktie procenti
S_n = S_0 (1+p/100)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =