Varbūtību teorija

Varbūtība notikuma
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pretēja notikuma varbūtība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nekopīgu notikumu summas varbūtība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nosacītā varbūtība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Bernulli formula
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Matemātiskā cerība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Dispersija
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Dispersija
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =