Saīsinātās reizināšanas formulas

Summas kvadrāts
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Starpības kvadrāts
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrātu starpība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Summas kubs
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Starpības kubs
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kubu summa
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kubu starpība
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =