Kvadrātvienādojumi

Kvadrātvienādojums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrātvienādojuma diskriminants:
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāttrinoms: sadalījums reizinātājos
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Atdalīšana pilno kvadrātu
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =