Ģeometriski ķermeņi

Taisna prizma: sānu virsmas laukums
S_son = P h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnas prizmas virsmas laukums
S = S_son + 2 * S_pagr
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnas prizmas tilpums
V = S_pagr * h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) diagonāle
d^2 = a^2 + b^2 + c^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra paralēlskaldņa sānu virsmas laukums
S_son = 2(ac+bc)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) pilnās virsmas laukums
S_son = 2(ab + bc + ac)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) tilpums
V = S_pagr*h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) tilpums
V = a b c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kuba sānu virsmas laukums
S_son = 4 a^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kuba pilnās virsmas laukums
S = 6 a^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kuba tilpums
V = a^3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāras piramīdas sānu virsmas laukums
S_son = 1/2 * P * h_s
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāras piramīdas sānu virsmas laukums
S_son = S_pagr / cos(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāras piramīdas tilpums
V = 1/3 * S_pagr * h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums
S_son = 1/2 (P1 + P2) * h_s
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums
S_son = (S1 - S2) / cos(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nošķeltas piramīdas pilnās virsmas laukums
S = S_son + S1 + S2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nošķeltas piramīdas tilpums
V = 1/3 h (S1+S2+saknis(S1*S2))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Cilindra sānu virsmas laukums
S_son = 2 π r h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Cilindra pamata laukums
S_pagr = π r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Cilindra pilnās virsmas laukums
S = 2 π r ( r + h)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Cilindra tilpums
V = π r^2 h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Konusa sānu virsmas laukums
S_son = π r l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Konusa pilnās virsmas laukums
S = π r (r + l)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Konusa (izvērse) sānu virsmas laukums
S = π l^2 α / 360
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Konusa tilpums
V = 1/3 π r^2 h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nošķelta konusa sānu virsmas laukums
S_son = π (R + r) l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nošķelta konusa pilnās virsmas laukums
S = π (R + r) l + π*R^2 + π*r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nošķelta konusa tilpums
V = 1/3 π h (R^2 + r^2 + Rr)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes (sfēras) pilnās virsmas laukums
S = 4 π * R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes (sfēras) tilpums
V = 4/3 π * R^3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes segmenta pilnās virsmas laukums
S = 2 π R h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes segmenta tilpums
V = π h^2 ( R - h / 3)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes segmenta (caur segmenta pamata rādiusu) tilpums
V = 1/6 π h ( h^2 + 3 r^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes slāņa pilnās virsmas laukums
S = 2π *R * h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes slāņa tilpums
V = 1/6 π h^3  + 1/2 π( r1^2 + r2^2) h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes sektora pilnās virsmas laukums
S = π* R (2h + r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lodes sektora tilpums
V = 2/3 π * R^2 h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =