Ģeometriskā figūra: vienādojums

Taisnes vienādojums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums: virziena koeficients
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums pa punktu un virzienu koeficentu
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums pa diviem punktiem
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa līnijas vienādojums ar centru в punktā (x0, y0)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa līnijas vienādojums ar centru koordinātas sākumā
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sfēras vienādojums ar centru в punktā (x0, y0, z0)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sfēras vienādojums ar centru koordinātas sākumā
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =