Ģeometriskā figūra: vienādojums

Taisnes vienādojums
ax + by + c = 0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums: virziena koeficients
y = kx + l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums pa punktu un virzienu koeficentu
y - y1 = k(x - x1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Taisnes vienādojums pa diviem punktiem
(y - y1) / (y2 - y1) = (x - x1) / (x2 - x1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa līnijas vienādojums ar centru в punktā (x0, y0)
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 = R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Riņķa līnijas vienādojums ar centru koordinātas sākumā
x^2 + y^2 = R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sfēras vienādojums ar centru в punktā (x0, y0, z0)
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 + (z - z0)^2 = R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Sfēras vienādojums ar centru koordinātas sākumā
x^2 + y^2 + z^2= R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =