Četrstūris, daudzstūris

Malas un diagonāļu paralelograma
2(a^2+b^2) = d1^2 + d2^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mala un romba diagonāles
d_1^2 + d_2^2 = 4a^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāta diagonāle
d = a saknis(2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Trapeces viduslīnija
m = (a+b) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vienādsānu trapecē ievilkta riņķa līnija: augstums
h = saknis(a*b)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Četrstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = S/p
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs daudzstūris: leņķis
α = (n - 2) / n * 180
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Daudzstūra leņķu summa
s = (n - 2) * 180
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs daudzstūris: mala
a = 2 R sin(180 / n)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs daudzstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r =R cos(180 / n)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāts: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
R = a saknis(2) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kvadrāts: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = a / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs sešstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss
R = a
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Regulārs sešstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss
r = a saknis(3) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =