Progresija

Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formula
a_n = a1 + d (n - 1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Locekļi aritmētiskās progresijas un vidējais aritmētiskais
a_n = (a_M1 + a_P1) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summa
S_n = (2 * a_1 + d (n-1)) * n / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summa
S_n = ( a_1 + a_n) * n / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ģeometriskās progresijas vispārīgā locekļa formula
b_n = b1*q^(n-1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Locekļi ģeometriskā progresijā, un vidējais ģeometriskais
b_n = saknis(b_M1 * b_P1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ģeometriskās progresijas pirmo n locekļu summa
S_n = b1 * (q^n - 1) / (q - 1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ģeometriskās progresijas pirmo n locekļu summa
S_n = (b_n *q - b1) / (q - 1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Par bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijās locekļu summa
S_n = b1 / (1 - q)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =