Malas un diagonāļu paralelograma

2(a^2+b^2) = d1^2 + d2^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =