Regulārs daudzstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss

$$r = R\cdot cos(\frac{180}{n})$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =