Regulārs daudzstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss

r =R cos(180 / n)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =