Regulārs daudzstūris: leņķis

α = (n - 2) / n * 180
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =