Regulārs sešstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

$$R = a$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =