Regulārs sešstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

R = a
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =