Regulārs sešstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss

r = a saknis(3) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =