Vienādsānu trapecē ievilkta riņķa līnija: augstums

h = saknis(a*b)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =