Sfēras vienādojums ar centru koordinātas sākumā

x^2 + y^2 + z^2= R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =