Sfēras vienādojums ar centru в punktā (x0, y0, z0)

(x - x0)^2 + (y - y0)^2 + (z - z0)^2 = R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =