Sfēras vienādojums ar centru в punktā (x0, y0, z0)

$$(x-x_0)^{2}+(y-y_0)^{2}+(z-z0)^{2} = R^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =