Taisnes vienādojums pa diviem punktiem

(y - y1) / (y2 - y1) = (x - x1) / (x2 - x1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =