Taisnes vienādojums pa diviem punktiem

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =