Taisnes vienādojums: virziena koeficients

y = kx + l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =