Taisnes vienādojums

ax + by + c = 0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =