Taisnes vienādojums

$$a\cdot x+b\cdot y+c = 0$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =