Cilindra pamata laukums

$$S_{pagr} = \pi\cdot r^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =