Cilindra sānu virsmas laukums

$$S_{son} = 2\cdot \pi\cdot r\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =