Cilindra sānu virsmas laukums

S_son = 2 π r h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =