Konusa sānu virsmas laukums

$$S_{son} = \pi\cdot r\cdot l$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =