Konusa tilpums

$$V = \frac{1}{3}\cdot \pi\cdot r^{2}\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =