Lodes (sfēras) tilpums

$$V = \frac{4}{3}\cdot \pi\cdot R^{3}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =