Lodes (sfēras) tilpums

V = 4/3 π * R^3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =