Lodes slāņa pilnās virsmas laukums

$$S = 2\cdot \pi\cdot R\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =