Nošķeltas piramīdas pilnās virsmas laukums

$$S = S_{son}+S1+S2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =