Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums

$$S_{son} = \frac{S1-S2}{cos(\phi)}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =