Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums

S_son = (S1 - S2) / cos(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =