Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums

S_son = 1/2 (P1 + P2) * h_s
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =