Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums

$$S_{son} = \frac{1}{2}\cdot (P1+P2)\cdot h_{s}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =