Regulāras piramīdas sānu virsmas laukums

S_son = 1/2 * P * h_s
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =