Regulāras piramīdas tilpums

$$V = \frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =