Taisna prizma: sānu virsmas laukums

S_son = P h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =