Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) diagonāle

$$d^{2} = a^{2}+b^{2}+c^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =