Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) diagonāle

d^2 = a^2 + b^2 + c^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =