Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) pilnās virsmas laukums

S_son = 2(ab + bc + ac)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =