Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) tilpums

V = a b c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =