Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) tilpums

V = S_pagr*h
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =