Taisnstūra paralēlskaldņa sānu virsmas laukums

$$S_{son} = 2\cdot (a\cdot c+b\cdot c)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =