Taisnstūra paralēlskaldņa sānu virsmas laukums

S_son = 2(ac+bc)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =