Kombinācijas un variācijas

$$A_{k}^{n} = k!\cdot C_{n}^{k}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =