Permutācijas

$$P(n) = n!$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =