Atdalīšana pilno kvadrātu

ax^2 + bx + c = a(x + b/(2a))^2 + (4ac - b^2 / (4a))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =