Kvadrāttrinoms: sadalījums reizinātājos

ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =