Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)

x = (-b + saknis(D)) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =