Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)

$$x = \frac{-b-\sqrt {D}}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =