Kvadrātvienādojuma diskriminants:

D = b^2 - 4ac
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =