Kvadrātvienādojums

ax^2 + bx + c = 0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =