Kvadrātvienādojums

$$a\cdot x^{2}+b\cdot x+c = 0$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =