Kvadrāta laukuma formula pa malas garumu

$$S = a^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =