Kvadrāta laukums: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

S = 2 R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =