Lielāka riņķa segmenta laukums

S = π * R^2 * α / 360 + S_ΔAOB
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =