Paralelograma laukuma formula pa divām malām un leņķi starp tiem

$$S = a\cdot b\cdot sin(\alpha)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =